kancelaria zbar
Wywiad gospodarczy

Jest usługą, której zakres ustalany jest indywidualnie z każdym naszym klientem.

W jej ramach zbieramy na zlecenie klienta wszystkie dostępne informacje na temat konkretnego podmiotu gospodarczego oraz dokonujemy ich weryfikacji.

Informacje te przekazujemy następnie naszemu klientowi w formie raportu.

Wywiad gospodarczy pozwala:
  • ograniczyć (lub nawet wyeliminować) ewentualność nieuzyskania zapłaty od kontrahenta,
  • zapoznać się z kondycją materialną danej firmy, a w szczególności upewnić się o jej płynności finansowej,
  • uzyskać informacje, czy dany przedsiębiorca nie zostanie w najbliższym czasie objęty postępowaniem upadłościowym lub układowym,
  • poznać pozycję rynkową danej firmy,
  • otrzymać inne informacje przydatne w działalności gospodarczej.© 2005 Copyright by Violetta Ciąpała & Krzysztof Żurowicz, mail to: zurek@w-s.pl