kancelaria zbar
Obrót wierzytelnościami

Sprzedaż wierzytelności jest jedną z form odzyskania części należności przez wierzyciela.

Dzięki sprzedaży wierzytelności wierzyciel:
  1. może zaliczyć różnicę między wartością wierzytelności a kwotą, jaką uzyskał z jej sprzedaży, w koszty uzyskania przychodu
  2. unika prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego, które naraża go na dodatkowe koszty
  3. ma możliwość zlikwidowania rezerw finansowych© 2005 Copyright by Violetta Ciąpała & Krzysztof Żurowicz, mail to: zurek@w-s.pl