kancelaria zbar
Postępowanie pozasądowe i polubowne

Ten sposób windykacji jest najtańszym i jednocześnie najszybszym sposobem odzyskania wymagalnych należności.

Firma ZBAR aktualizuje wszelkie dane dłużnika nawiązując kontakt osobisty, telefoniczny, listowy.

Może okazać się, że dłużnik sprzedał firmę, dokonał w niej zasadniczych przekształceń prawnych lub własnościowych, albo zlikwidował działalność. W takiej sytuacji, bez dodatkowych opłat ustalamy aktualne adresy, wyjaśniamy zaistniałą sytuację i natychmiast podejmujemy odpowiednie działania.

W trakcie postępowania przeprowadzane są z dłużnikiem negocjacje motywujące do dobrowolnej zapłaty. Jednocześnie prowadzone są rozmowy dotyczące terminów i sposobów spłat zadłużenia bieżącego wraz z odsetkami.

W trakcie rozmów stosujemy także inne dostępne prawem formy nacisku.

Podczas prowadzonych rozmów dbamy zawsze szczególnie o to, by prowadzone postępowanie nie miało negatywnego wpływu na Państwa kontakty handlowe z kontrahentami.

Etapy prowadzonego przez nas postępowania:
  1. Ustalenie miejsca pobytu dłużnika
  2. Poinformowanie dłużnika o przejęciu windykacji przez firmę ZBAR i jednoczesne wezwanie go do zapłaty
  3. Prowadzenie określonych działań, mających na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu
  4. Negocjowanie sposobu i terminu spłat
  5. Monitoring terminowości wpłat rat, jeśli takie zostały z dłużnikiem ustalone© 2005 Copyright by Violetta Ciąpała & Krzysztof Żurowicz, mail to: zurek@w-s.pl