kancelaria zbar
Postępowanie sądowe i komornicze

Alternatywą dla postępowania pozasądowego, lub gdy okaże się ono bezskuteczne jest postępowanie sądowe i komornicze.

Zajmując się sprawą na tym etapie przygotowujemy stosowne dokumenty i kierujemy ją na drogę postępowania sądowego (nakazowego) dla uzyskania sądowego nakazu zapłaty oraz wymaganej klauzuli wykonalności, poprzez skierowanie sprawy do wybranej kancelarii komorniczej.

W ramach czynności naszej firmy zapewniamy nadzór nad sprawami skierowanymi do egzekucji komorniczej.

Informacje zebrane przez nas w trakcie postępowania windykacyjnego w trybie polubownym wspomagają czynności komornicze, pozwalając na przyspieszenie egzekucji komorniczej oraz utrzymywanie stałego kontaktu z właściwą dla prowadzonej sprawy kancelarią komorniczą.
© 2005 Copyright by Violetta Ciąpała & Krzysztof Żurowicz, mail to: zurek@w-s.pl